00,00 Kč

V nákupním košíku nemáte žádné položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je:
Urban Brands, s.r.o., Švermova 36, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 45578028, DIČ: 2023055364, IČ DPH: SK2023055364,
Urban Brands CZ, s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 24163236, DIČ: CZ24163236.

1.2 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která kontaktuje Urban Brands, s.r.o. s úmyslem koupě zboží, které Urban Brands, s.r.o. nabízí. Zboží lze objednat následujícími způsoby: – ústně (po dohodě s pracovníkem Urban Brands, s.r.o.) – písemně (poštou, e-mailem) – v internetovém obchodě. Lhůta, na kterou lze smlouvu na koupi zboží uzavřít, je 24 měsíců.

1.3 Kupujícím je i každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje Urban Brands, s.r.o. s požadavkem, aby jí Urban Brands, s.r.o. pořídil zboží, které nemá zařazeno v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.

1.4 Urban Brands, s.r.o. si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky.

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

1.6 Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řadí Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem pro internetový obchod www.urbanbrands.cz (dále jen “Reklamační řád”) a ustanoveními příslušných právních předpisů zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, zákona č.250/2007 Sb . o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu.

1.7 Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.urbanbrands.cz(dále jen „zboží“) uzavřená způsobem dle článku II. Všeobecných obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKY

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách www.urbanbrands.cz
b) e-mailom
c) osobně v dohodě s pracovníkem Urban Brands, s.r.o.

2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

2.3 Odeslanou objednávku potvrdí Urban Brands, s.r.o. během pracovních dnů do 24 hodin e-mailem a zároveň sdělí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 Urban Brands, s.r.o. se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.

2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od potvrzení objednávky Urban Brands, s.r.o. bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit osobně po dohodě s pracovníkem Urban Brands, s.r.o. nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí Urban Brands, s.r.o. kupujícímu storno objednávky e-mailem. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, Urban Brands, s.r.o. zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je odešle na adresu poštovní poukázkou.

2.6 V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího později, než je uvedeno v bodě 2.5 těchto Obchodních podmínek, Urban Brands, s.r.o. je oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny objednávky (k úhradě škody v souvislosti se zajištěním objednaného zboží od dodavatelů a jeho úhradou ak vzniklým nákladům na odeslání zásilky).

2.7 Urban Brands, s.r.o. má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Urban Brands, s.r.o. má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost).

3. CENY

3.1 Urban Brands, s.r.o. je plátcem DPH – všechny ceny uvedené v katalogu a internetovém obchodě www.urbanbrands.cz jsou konečné ceny s 20% DPH.

3.2 K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu a platbu zboží – způsob doručení a platby, jaký si kupující vybere. Urban Brands, s.r.o. balné neúčtuje.

3.3. V případě více akcí není možné tyto vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. V případě dvou nebo více akcií na produkt platí ta vyšší sleva. Má-li tedy kupující například nárok na 2 slevy na jeden produkt nemohou se tyto kombinovat případně sčítat, ale přisoudí se mu ta s vyšším procentem slevy.

V případě, že je na stránkách již produkt ve slevě, další sleva se také uplatní jen v případě, že je vyšší než sleva na produkt uvedená na stránce.

4. PLATBY

4.1 Platit za zboží může kupující následovně:
a) platbou kartou nebo
b) v hotovosti na dobírku při při přebírání zboží.

4.2 Fakturu posílá Urban Brands, s.r.o. kupujícímu elektronickou formou na e-mail kupujícího, nebo je přibalena v balíku.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Nabídka zboží uváděná na stránkách Urban Brands, s.r.o. nepředstavuje aktuální stav zásob, ale sortiment, který nabízejí jednotliví distributoři, přičemž jen část zboží je držena na skladě.

5.2 Dodací lhůta na zboží v nabídce Urban Brands, s.r.o. je do 1-3 pracovních dnů (po potvrzení objednávky), pokud je žádané zboží na skladě. V případě, že se musí objednat z centrálního skladu v zahraničí, se dodací lhůta prodlouží na 10-14 dní. O dodací lhůtě a termínu dodání bude Urban Brands, s.r.o. kupujícího informovat při potvrzení objednávky e-mailem nebo po telefonické domluvě. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek Urban Brands, s.r.o. je do 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě, že zboží je aktuálně na skladě.

5.3 Zboží, které je na skladě Urban Brands, s.r.o., bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky při platbě na dobírku. Při ostatní platbě uvedené v bodě Platby 4.4 se zboží expeduje ihned po uhrazení elektronické faktury kupujícím.

5.4 Součástí dodávky není instalace a rozložení zboží.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodej a doručení zboží je omezeno na území ČR a SR. V ojedinělých případech je možné po dohodě poslat zásilku i do jiných zemí.

6.2 Urban Brands, s.r.o. zajišťuje dopravu zboží výhradně na dobírku a to společností GEHC..

6.3 Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

6.4 Zboží je přiměřeně zabaleno a zajištěno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.5 V případě doručení zbožím přepravcem (kurýrem nebo poštou) je zboží pojištěno v plné výši a v případě potřeby přepravováno s označením „Křehké“.

6.6 Za zboží odpovídá Urban Brands, s.r.o. až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.

6.7 Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce, u kterého je zboží vždy pojištěno. Takové případy řeší Urban Brands, s.r.o. dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení škod přepravcem.

6.8 Urban Brands, s.r.o. nenese odpovědnost za případné nedodání zboží kupujícímu, ke kterému došlo vinou výrobce nebo distributora v důsledku jakéhokoli omezení, zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek. V takovém případě Vám prodávající tuto skutečnost sdělí a kupujícímu Urban Brands, s.r.o. vrátí peníze v plné výši.

7. ZÁRUKY A REKLAMACE

7.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Občanským zákoníkem.

7.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě Urban Brands, s.r.o. je totožná se záruční dobou poskytovanou výrobcem daného zboží (délka rozšířené záruční doby je 30 let). Záruční servis Vám poskytuje prodejce zboží Urban Brands, s.r.o.

7.3 Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je kupující povinen uplatnit okamžitě po jejich odhalení – ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace tohoto druhu již nelze uznat.

7.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

7.5 Záruční opravy jsou prováděny servisními středisky za podmínek stanovených výrobcem.

7.6 V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup: Kupující kontaktuje přímo prodejce Urban Brands, s.r.o., kde mu na základě prokázání dokladu o zakoupeném zboží provede Urban Brands, s.r.o. záruční opravu. Pokud výrobce nemá na území Slovenska záruční servis, kupující kontaktuje přímo Urban Brands, s.r.o. a to e-mailem, nebo osobně, kde bude informován o dalším postupu. Společnost Urban Brands s.r.o. si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace 30 dní od přijetí reklamace.

7.7 Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, včetně vytištěné faktury.

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb. z.) má Kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů. Oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného zboží je třeba prodávajícímu zaslat do 14 pracovních dnů.

8.2 Kupující je povinen zboží vrátit odesláním zboží na korespondenční adresu Prodávajícího (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato, ale naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží mechanicky nepoškozené.

8.3 Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené mechanicky, al. nesprávným používáním, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 15 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy, a to buď odesláním zaplacené částky poštovní poukázkou na adresu Kupujícího, nebo převodem na účet Kupujícího. Pokud by bylo vrácené zboží jakkoli mechanicky poškozeno či poškozeno nesprávným používáním, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. To neplatí pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.

8.4 Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit si u Kupujícího náhradu škodu, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

8.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez udání důvodu.

9. AKCE A SLEVNĚNÉ ZBOŽÍ

9.1 U akciového a výprodejového zboží již nemusí být všechny modely a velikosti dostupné. V případě nejasností nás prosím kontaktujte.
Do celkové hodnoty zboží se nezahrnují náklady na přepravu zboží (doručení) a dobírku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Osobní údaje a jiné důvěrné informace kupujícího, poskytnuté Urban Brands, s.r.o. prostřednictvím objednávkového formuláře, nebo jiným způsobem, slouží výlučně pro poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám. Urban Brands, s.r.o. bude tyto informace využívat pouze pro svou potřebu.